Mail Art „Luna ewentualnie Mars”
(Sztuka zawarta w pocztówce). Wystawa zbiorowa 17 grudnia 2021 r. — 20 stycznia 2022 r.

Autorami projektu są: Iwa Kruczkowska-Król — pomysłodawca i koordynator projektu; Jolanta Kuśmierska — pomysłodawca i kurator wystawy on-line; Krystyna Malinowska — kurator wystawy stacjonarnej, Andrzej Chmiel — kurator wystawy on-line.
Ideą projektu jest popularyzacja twórczości Stanisława Lema oraz jego związku z Krakowem i Polską. Ważne było, aby każdy z uczestników projektu zastanowił się nad tym, jak wielowarstwowe podłoże miała twórczość Stanisława Lema oraz w jaki sposób była i jest ona odczytywana przez świat nauki, filozofii i sztuki.

Bardzo istotnym elementem projektu był fakt eksploracji kosmicznej Marsa. To wyjątkowe wydarzenie naukowe ma ścisły związek z twórczością Stanisława Lema oraz z obecną sytuacją, która powoduje pewnego rodzaju wyobcowanie społeczne, jednocześnie sprowadzając nasz świat do troski o elementarne wartości, takie jak: zdrowie, bezpieczeństwo i wolność. Okazuje się, że porozumienie z „obcym”, który może pochodzić z innej planety lub z innego świata ziemskiego, jest możliwe poza słowami. Istnieje bowiem wspólny mianownik przejawiający się w prymarnych potrzebach człowieka.

Odosobnienie zbliżyło nas do siebie poprzez świadomość globalnych problemów. Rok 2021, w którym obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Stanisława Lema, był pełen niespodzianek. Lądowanie na Marsie czy pandemia, będąca z jednej strony przyczyną wy- obcowania, a jednocześnie integracji, zapewne zainteresowałyby Stanisława Lema.

Każdy z uczestników projektu miał wykonać własnoręcznie pocztówkę w formacie nie większym niż A4, w dowolnej technice 2D. Na odwrocie karty można było umieścić sentencję, impresję, myśl, pozdrowienie lub wiersz. Organizatorzy otrzymali ponad 400 prac plastycznych, przysłanych przez około 140 autorów z następujących krajów: Polska, Słowacja, Argentyna, Hiszpania, Włochy, Rumunia, Turcja, Meksyk, Niemcy, Rosja, Bułgaria, Macedonia, Indie, Austria, Wenezuela, USA, Francja, Nowa Zelandia, Japonia, Czechy, Kazachstan, Brazylia, Węgry, Wielka Brytania, Białoruś, Indonezja.

Pierwsza wystawa projektu odbywała się od 17 grudnia 2021 r. do 20 stycznia 2022 r. w Galerii „Gil” Politechniki Krakowskiej. Kolejne wystawy planowane są na wiosnę w Niepołomicach, Zawierciu oraz innych miastach w Polsce.