luna mail art

Dear artists

We would like to inform you that the first exhibition of the ” LEM Mail Art ” project will be held on 17th December in the Gil Gallery of the Cracow University of Technology in Cracow, Poland.

Subsequent exhibitions are planned for spring in Niepołomice and Zawiercie (in Poland). After the end of the series of exhibitions, your works will be donated to the “Nauka to lubię” (Science I like) Foundation, which supports our project and is engaged in popularisation of science, and wishes to create a channel promoting Lem’s works among children. All artists will receive a certificate of donation and participation in the project, which will be available for download on our website.

Informujemy, że pierwsza wystawa projektu ” LEM Mail Art ” odbędzie się 17 grudnia w Galerii Gil Politechniki Krakowskiej w Krakowie.

Kolejne wystawy planowane są na wiosnę w Niepołomicach i Zawierciu (w Polsce). Po zakończeniu cyklu wystaw prace zostaną przekazane Fundacji „Nauka to lubię”, która wspiera nasz projekt i zajmuje się popularyzacją nauki oraz pragnie stworzyć kanał promujący twórczość Lema wśród dzieci. Wszyscy artyści otrzymają zaświadczenie o darowiźnie i uczestnictwie w projekcie, które będzie można pobrać na naszej stronie internetowej.

 

 

luna mail art
luna mail art