Exhibitions

Luna Eventually Mars

 

The idea of the project : is the popularization of Stanislaw Lem’s works and his relationship with the City of Cracow. It’s aimed that each participant of the project is to reflect on the multi-layered background of Stanisław Lem’s work, and how it has been and is being read by the world of science, philosophy, and art.

 

Exhibitions

 

Luna Eventually Mars

The idea of the project : is the popularization of Stanislaw Lem’s works and his relationship with the City of Cracow. It’s aimed that each participant of the project is to reflect on the multi-layered background of Stanisław Lem’s work, and how it has been and is being read by the world of science, philosophy, and art. One of the crucial elements of our project is the fact of Exploration of Mars. This unique event in the realm of science has for us a close relationship with the work of Stanisław Lem and with the current situation that forces humanity to a kind of social alienation while reducing our world to a concern for elementary values such as health, safety, and freedom. It turns out that understanding with an “alien” who may come from another planet or another earthly world is possible beyond words. Thus there is a common denominator manifested in the primal needs of human beings.

Luna Eventually Mars

Ideą projektu jest: popularyzacja twórczości Stanisława Lema oraz jego związku z Miastem Kraków. Pragniemy aby każdy z uczestników projektu zastanowił się nad tym jak wielowarstwowe podłoże miała twórczość Stanisława Lema, oraz w jaki sposób była i jest ona odczytywana przez świat nauki, filozofii i sztuki. Bardzo istotnym elementem naszego projektu jest fakt eksploracji kosmicznej Marsa. To wyjątkowe wydarzenie ze świata nauki ma dla nas ścisły związek z twórczością Stanisława Lema oraz z obecną sytuacją, która zmusza ludzkość do pewnego rodzaju wyobcowania społecznego, jednocześnie sprowadzając nasz świat do troski o elementarne wartości takie jak zdrowie, bezpieczeństwo i wolność. Okazuje się, że porozumienie z „obcym”, który może pochodzić z innej planety lub innego świata ziemskiego jest możliwe poza słowami.

Luna Eventually Mars exhibition Schedule:

Dec. 17th, 2021

5 p.m.
17  Dec.
Kraków

 

Gil Gallery

All submitted works will participate in a stationary exhibition entitled “Luna 1”, which will take place in Krakow, Poland at the end of 2021 in one of Krakow’s galleries.

upcoming
Czeladź Elektrownia

 

At later dates, stationary exhibitions will also be held in other Polish cities, promoting the city of Krakow and the project participants.

upcoming
online exhibition 

The first galactic exhibition on Mars

There will also be an online exhibition called „The first galactic exhibition on Mars”, which will be realized in the style of Lem’s works.

Our Patrons

Thanks to our patrons for making this event even possible